Szczegółowy opis

Kalendarz

Komputerowy_dietetyk_kalendarz_1Wbudowany kalendarz umożliwia przedstawienie wybranych wielkości na przestrzeni całych miesięcy. Dla każdego wskazanego dnia program automatycznie tworzy i wyświetla na ekranie zestawienie dzienne zawierające sumy spożytych wielkości, bilans energetyczny dnia z uwzględnieniem aktywności fizycznej, oblicza efektywność odchudzania oraz zmiany wagi w najbliższym okresie przy zachowaniu analogicznego bilansu energetycznego. Dla diabetyków pokazuje też minimalny, maksymalny i średni poziom glukozy, ilość pomiarów, a także dzienną dawkę insuliny.

Baza artykułów

Komputerowy_dietetyk_baza_artZawiera obszerną bazę ponad 2200 produktów i artykułów. Dla każdego z nich podaje zawartość kalorii, białka, tłuszczu, węglowodanów, wymienników węglowodanowych WW i białkowo-tłuszczowych WBT. Listę można dowolnie zmieniać, rozszerzać i uzupełniać. Produkty jednoskładnikowe, o znanych parametrach można wprowadzać bezpośrednio. Produkty złożone i posiłki można komponować samemu i zapisywać pod własną nazwą. Bazę można uzupełniać nowymi artykułami zarówno samodzielnie jak i przez wymianę z innymi użytkownikami programu.

Rejestracja posiłków

Umożliwia komponowanie posiłków na podstawie pełnej biblioteki artykułów spożywczych. Program zapewnia wygodną rejestrację i planowanie spożywanych posiłków. Automatycznie oblicza ilość kalorii, białka,Komputerowy_dietetyk_rejestracja_pos_2 tłuszczów, węglowodanów, WW i WBT zawartych w posiłkach. Porównując z określonymi przez użytkownika dziennym limitami wskazuje niedobory i nadwyżki w podziale zarówno na kontrolowane wielkości jak i poszczególne posiłki. Wszystkie wprowadzone do programu informacje są zapamiętywane, można więc łatwo przeglądać historię żywienia. Program automatycznie pokazuje podsumowania dzienne zawierające najważniejsze informacje na temat spożycia kontrolowanych wielkości. Każdy użytkownik może łatwo stworzyć katalog ulubionych posiłków, z których potem szybko komponuje menu na kolejne dni.

Rejestracja aktywności fizycznej

Dysponując bazą ponad 140 ćwiczeń i aktywności fizycznych program pozwala zapisywać wykonane ćwiczenia i aktywności. Automatycznie przelicza je na spalone kalorie, dzięki czemu dla każdego dnia oblicza pełny bilans energetyczny uwzględniający zarówno spożyte posiłki jak i aktywność. Dostępną w programie bazę ćwiczeń można łatwo zmieniać oraz dopisywać nowe aktywności. Podobnie jak ma to miejsce przy rejestracji posiłków, tak i rejestracja ćwiczeń daje pełną możliwość przeglądania historii aktywności.

Diabetyka

Moduł Diabetyki pozwala rejestrować i kontrolować poziom glukozy we krwi oraz przyjęte przez użytkownika dawki,Komputerowy_dietetyk_diabetyka rodzaje i sposoby podania insulin. Program oblicza bolusy proste i przedłużone pomagając dobrać właściwe dawki insuliny. Tworzy raporty i podsumowania pomagające kontrolować wielkości związane z diabetyką, obliczając między innymi przydatne wartości statystyczne, jak wartość minimalną, maksymalną, średnią, ilość pomiarów i odchylenie. Na jednej osi czasu pokazywane są: spożyte posiłki (przeliczone na wymienniki węglowodanowe WW i białkowo-tłuszczowe WBT), zmierzone wartości poziomu glukozy oraz przyjęte dawki insulin. Pozwala to łatwo kontrolować najważniejsze parametry związane z utrzymaniem prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Wydruki, zestawienia, raporty

Komputerowy_dietetyk_raport_2Na ekranie i na drukarce można uzyskać szereg szczegółowych wykresów i raportów dotyczących kontrolowanych wielkości w podanym przez użytkownika okresie czasu. Oprócz zestawień przedstawiających poszczególne parametry żywieniowe, posiłki, ćwiczenia, wagę, bilans energetyczny i wielkości związane z diabetyką, możemy też uzyskać dokładne raporty na temat spożytych artykułów, wykonanych ćwiczeń fizycznych i danych diabetycznych. Funkcja ta pozwala też drukować przygotowane wcześniej menu na kolejne dni.

Kalkulatory

Komputerowy_dietetyk_kalkulator_brockaKomputerowy Dietetyk jest też wyposażony w szereg kalkulatorów pozwalających łatwo obliczyć przydatne parametry jak: dzienne zapotrzebowanie energii, BMI, ilości spalanych kalorii oraz wagę idealną według Lorenz’a lub Brock’a. Proste w użyciu stanowią świetne uzupełnienie możliwości programu.

Wymagania sprzętowe

Komputer klasy PC z procesorem Pentium 1 GHz, system Windows XP/Vista/7/8/10.

Całkowicie po polsku!